Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) is een relatief nieuw begrip, maar het werk bestaat al eeuwenlang, zo lang als agrariërs en inwoners van een streek het landschap vormgeven. Onder Streekbeheer verstaan we alle activiteiten van inwoners van het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal, waarbij behoud en ontwikkeling van natuur, milieu en landschap voorop staat. De bewoners van de streek krijgen steeds meer oog voor het belang van een gezonde leefomgeving. Men draagt zorg voor het landschap en de natuur maar ook voor de cultuurlijke elementen zoals bijvoorbeeld houtsingels, fruitboomgaarden, meidoornhagen en slootranden.

 

Vereniging Streekbeheer Rijk Maas & Waal wil bijdragen aan behoud, herstel en ontwikkeling van natuur-, milieu- en landschapswaarden in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas & Waal. Streekeigen kwaliteiten en recreatieve aantrekkelijkheid zijn daarbij belangrijke speerpunten. De vereniging wil mogelijkheden creëren voor haar leden, agrariërs en burgers om hun bedrijfsvoering en inspanningen te richten op deze waarden door activiteiten te ontwikkelen en daarvoor een redelijke financiële vergoeding te bedingen. Werkt u mee? Lees hieronder over diverse mogelijkheden of neem contact met ons op om uw ideeën te bespreken.

Fruitboomgaarden

Halfstam- en hoogstam boomgaarden hebben grote ecologische waarde voor vogels, kleine zoogdieren en insecten. In holtes in de stammen van oude fruitbomen broeden vogels, zoals de steenuil. Ook vogels als de grauwe klauwier, diverse soorten spechten en de kramsvogel gebruiken de boomgaard als broedgebied. Insecten spelen een belangrijke rol bij de bestuiving van de fruitbloesem. Om die reden worden vaak bijenkasten in de boomgaard geplaatst.

fruitboomgaarden
uilenkasten
botanisch weiland
ANLb deelnemers
klompenpaden
struweel
akkerranden
waterranden

Knotbomen en scheerheggen

Knotbomen zijn oeroude Nederlandse landschapselementen, die vroeger voornamelijk werden aangeplant als geriefhout. Van de lange, soepele takken vlocht men allerlei gebruiksvoorwerpen, afscheidingen en beschoeiingen. En heggen maken al eeuwen onderdeel uit van het Nederlandse cultuurlandschap. Ze komen overal voor, maar zijn vooral te vinden rondom boomgaarden bij boerderijen.

fruitboomgaarden

Streekproducten

Vereniging Streekbeheer zet haar leden die lokaal produceren en verkopen graag in het zonnetje. Want in het Land van Maas en Waal wordt het lekkerste fruit, meest malse vlees en de zuiverste zuivel geproduceerd. Deze en nog veel andere streekproducten haalt u dichtbij huis in boerderijwinkels. Goed voor het milieu, heerlijk vers en met een eerlijke prijs voor de boeren. We hebben onze streekproducenten op een rij gezet op alfabetische volgorde van plaats. Zo vindt u gemakkelijk een verkooppunt bij u in de buurt.

fruitboomgaarden